Category Archives: Platforma handlowa

Virtuoffer.pl – znajdź partnera, odbiorcę swoich produktów i usług.

Virtuoffer to jedyne na rynku krajowym i międzynarodowym, innowacyjne rozwiązanie pozwalające na wielokrotną automatyczną interakcję pomiędzy użytkownikami:

  • dostawcą,
  • odbiorcą,
  • partnerem,

polegającą na automatycznym przekazaniu ofert handlowych i odpowiedzi na nie. Serwis internetowy jest zgodny z ideą One Web (korzystanie z serwisu również poprzez dowolne urządzenie mobilne).

Usługa jest oparta o innowacyjne rozwiązanie, wykorzystujące zaawansowane automatyczne parowanie, kojarzenie ofert w oparciu o wskazane przez użytkowników kryteria podmiotowe, przedmiotowe, czasowe i lokalizacyjne oraz automatyczną translację ofert na preferowany język dostawcy, odbiorcy, 
partnera.

Reklamy
Reklamy